Nếu web/ảnh load chậm, TẢI VPN (1.1.1.1) tại đây để tăng 50% tốc độ và truy cập được mọi Web bị chặn
Đã Fix Lỗi Ảnh Chap > Các Chap mới sẽ không còn lỗi ảnh nữa > và đã cải thiện tốc độ load ảnh nhanh hơn

Chuyển Sinh

Chuyển Sinh
Sắp xếp theo:
TRỌNG SINH TRỞ LẠI: SỦNG NỊCH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
116K 4 129

TRỌNG SINH TRỞ LẠI: SỦNG NỊCH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

BẠO QUÂN ÁI NHÂN
15K 3 33

BẠO QUÂN ÁI NHÂN

Cuộc Ly Hôn Với Chồng Tôi Đã Thất Bại
114 0 2

Cuộc Ly Hôn Với Chồng Tôi Đã Thất Bại

BẮT ĐẦU HỦY HÔN ĐỂ CÔNG LƯỢC VƯƠNG GIA
11K 7 63

BẮT ĐẦU HỦY HÔN ĐỂ CÔNG LƯỢC VƯƠNG GIA

TA KHÔNG PHẢI CON CƯNG CỦA KHÍ VẬN
27K 0 101

TA KHÔNG PHẢI CON CƯNG CỦA KHÍ VẬN

MY DEATH FLAGS SHOW NO SIGN OF ENDING.
8,620 3 53

MY DEATH FLAGS SHOW NO SIGN OF ENDING.

THẦN SỦNG LẠI CHO TA BẬT HACK
7,817 3 81

THẦN SỦNG LẠI CHO TA BẬT HACK

BỆNH KIỀU NAM CHỦ LẠI GHEN RỒI
960 1 1

BỆNH KIỀU NAM CHỦ LẠI GHEN RỒI

SỐNG LẠI TUỔI 20
42K 4 60

SỐNG LẠI TUỔI 20

ĐỈNH CẤP KHÍ VẬN, LẶNG LẼ TU LUYỆN NGÀN NĂM
6,518 3 68

ĐỈNH CẤP KHÍ VẬN, LẶNG LẼ TU LUYỆN NGÀN NĂM

HOÀN NGUYÊN QUÝ CÔ
2,915 2 9

HOÀN NGUYÊN QUÝ CÔ

CÁCH HIỆP SĨ SỐNG NHƯ MỘT TIỂU THƯ QUYỀN QUÝ
16K 1 55

CÁCH HIỆP SĨ SỐNG NHƯ MỘT TIỂU THƯ QUYỀN QUÝ

HUYỀN THOẠI GIÁO SĨ TRỞ LẠI
27K 11 224

HUYỀN THOẠI GIÁO SĨ TRỞ LẠI

ĐỆ NHẤT VÕ SƯ, BAEK CAO THỦ
20K 13 198

ĐỆ NHẤT VÕ SƯ, BAEK CAO THỦ

DÃ NAM NHÂN ĐỀU MUỐN GẢ CHO TA
4,485 0 10

DÃ NAM NHÂN ĐỀU MUỐN GẢ CHO TA

Hãy Coi Chừng Ác Nữ
1,857 0 1

Hãy Coi Chừng Ác Nữ

TỐI CƯỜNG VÕ HỒN HỆ THỐNG
24K 6 100

TỐI CƯỜNG VÕ HỒN HỆ THỐNG

THẾ GIỚI KHÁC - CUỒNG TƯỞNG KHÚC
3,786 0 23

THẾ GIỚI KHÁC - CUỒNG TƯỞNG KHÚC

NHÀ HIỀN TRIẾT YIGRET
12K 9 81

NHÀ HIỀN TRIẾT YIGRET

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU QUÝ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
1,912 0 3

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU QUÝ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

ĐƯỢC CÁC ANH TRAI CHIỀU CHUỘNG TÔI TRỞ NÊN NGANG TÀNG
51K 4 187

ĐƯỢC CÁC ANH TRAI CHIỀU CHUỘNG TÔI TRỞ NÊN NGANG TÀNG

TRỌNG SINH TỪ HÔN THÊ
1,104 1 2

TRỌNG SINH TỪ HÔN THÊ

BỖNG NHIÊN TÔI TRỞ THÀNH QUẠ ĐEN!!
9,194 3 38

BỖNG NHIÊN TÔI TRỞ THÀNH QUẠ ĐEN!!

TÌNH YÊU DUY NHẤT CỦA TÔI
3,898 0 3

TÌNH YÊU DUY NHẤT CỦA TÔI