Nếu web/ảnh load chậm, TẢI VPN (1.1.1.1) tại đây để tăng 50% tốc độ và truy cập được mọi Web bị chặn
Đã Fix Lỗi Ảnh Chap > Các Chap mới sẽ không còn lỗi ảnh nữa > và đã cải thiện tốc độ load ảnh nhanh hơn

Xuyên Không

Xuyên Không
Sắp xếp theo:
LUYỆN THỂ TRĂM NGHÌN TẦNG
54K 4 141

LUYỆN THỂ TRĂM NGHÌN TẦNG

TA MỚI CHỈ 2500 TUỔI
2,601 4 33

TA MỚI CHỈ 2500 TUỔI

BẮT ĐẦU TỪ ĐỘ KIẾP
22K 0 125

BẮT ĐẦU TỪ ĐỘ KIẾP

THIÊN KIM TOÀN NĂNG ĐẠI TÀI
1,302 0 10

THIÊN KIM TOÀN NĂNG ĐẠI TÀI

KẾ HOẠCH KẾT THÚC CÓ HẬU CHO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
2,689 0 4

KẾ HOẠCH KẾT THÚC CÓ HẬU CHO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

TA CÓ 999 LOẠI DỊ NĂNG
102K 20 430

TA CÓ 999 LOẠI DỊ NĂNG

MỘT ĐÊM BỆNH KIỀU ĐỘT NHIÊN TỚI
12K 5 69

MỘT ĐÊM BỆNH KIỀU ĐỘT NHIÊN TỚI

TA CÓ MỘT QUYỂN HÀNG YÊU PHỔ
1,499 1 5

TA CÓ MỘT QUYỂN HÀNG YÊU PHỔ

MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG
4,968 6 39

MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG

AI TOÀN NĂNG THAY KÝ CHỦ BÁO THÙ
1,900 0 11

AI TOÀN NĂNG THAY KÝ CHỦ BÁO THÙ

CƯỜNG GIẢ TUYỆT THẾ CHỈ MUỐN LÀM RUỘNG
873 2 10

CƯỜNG GIẢ TUYỆT THẾ CHỈ MUỐN LÀM RUỘNG

Handyman Saitou In Another World
6,692 0 11

Handyman Saitou In Another World

NHẤT CHIÊU LIỀN VÔ ĐỊCH TU CHÂN GIỚI
6,794 1 19

NHẤT CHIÊU LIỀN VÔ ĐỊCH TU CHÂN GIỚI

BỆNH KIỀU VƯƠNG GIA DỰA VÀO TA ĐỂ TIẾP TỤC SỐNG
3,334 0 7

BỆNH KIỀU VƯƠNG GIA DỰA VÀO TA ĐỂ TIẾP TỤC SỐNG

BÀ XÃ NHÀ TÔI ĐẾN TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC
4,008 2 13

BÀ XÃ NHÀ TÔI ĐẾN TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC

Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Boss Phản Diện
291 0 0

Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Boss Phản Diện

ĐƯỢC CHỒNG RẮN SIÊU SỦNG KHI XUYÊN QUA THÚ THẾ
1,853 1 18

ĐƯỢC CHỒNG RẮN SIÊU SỦNG KHI XUYÊN QUA THÚ THẾ

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
11K 0 0

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

TÔI CÓ ÔNG CHỒNG HAY GHEN
1,623 2 7

TÔI CÓ ÔNG CHỒNG HAY GHEN

TÔI ĐÃ Ở ĐÂY NGAY TỪ ĐẦU
7,546 3 22

TÔI ĐÃ Ở ĐÂY NGAY TỪ ĐẦU

NHÂN ĐẠO ĐẠI THÁNH
5,526 3 44

NHÂN ĐẠO ĐẠI THÁNH

TU TIÊN TRỞ VỀ TẠI VƯỜN TRƯỜNG
91K 3 103

TU TIÊN TRỞ VỀ TẠI VƯỜN TRƯỜNG

HỆ THỐNG TRONG TAY TA THA HỒ LÃNG
1,364 2 21

HỆ THỐNG TRONG TAY TA THA HỒ LÃNG

Đoàn Sủng Công Chúa Ba Tuổi Rưỡi
301 0 0

Đoàn Sủng Công Chúa Ba Tuổi Rưỡi