Nếu web/ảnh load chậm, TẢI VPN (1.1.1.1) tại đây để tăng 50% tốc độ và truy cập được mọi Web bị chặn
Đã Fix Lỗi Ảnh Chap > Các Chap mới sẽ không còn lỗi ảnh nữa > và đã cải thiện tốc độ load ảnh nhanh hơn

Tìm truyện tranh

Spider-verse Team-up
25 0 0

Spider-verse Team-up

Rocket Raccoon 2014
50 0 0

Rocket Raccoon 2014

Hawkeye 2012
49 0 0

Hawkeye 2012

Captain America | Peggy Carter [One Shot]
75 0 0

Captain America | Peggy Carter [One Shot]

Deadpool vs Carnage
165 0 0

Deadpool vs Carnage

Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014
48 0 0

Black Widow 2014 - Góa Phụ Đen 2014

INHUMANITY
17 0 0

INHUMANITY

Death of Wolverine - The Logan Legacy
24 0 0

Death of Wolverine - The Logan Legacy

Ant-Man 2015
100 0 0

Ant-Man 2015

Death of X
73 0 0

Death of X

Ghost Racers (2015)
40 0 0

Ghost Racers (2015)

Punisher: Trial of the Punisher
28 0 0

Punisher: Trial of the Punisher

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight
123 0 0

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight

Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn
22 0 0

Marvel's Black Panther Prelude - Hoàng Đế Báo Đen Tiền Dẫn

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone
51 0 0

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Ruse (2011)
75 0 0

Ruse (2011)

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh
100 0 0

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America
11 0 0

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America

Original Sin - Hulk vs. Iron Man
67 0 0

Original Sin - Hulk vs. Iron Man

Big Hero 6
41 0 0

Big Hero 6

Marvel's Doctor Strange Prelude
93 0 0

Marvel's Doctor Strange Prelude

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.
60 0 0

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010
104 0 0

Secret Avengers 2010 | Báo Thù Mật Đội 2010

Deadpool 2012
73 0 0

Deadpool 2012