Nếu web/ảnh load chậm, TẢI VPN (1.1.1.1) tại đây để tăng 50% tốc độ và truy cập được mọi Web bị chặn
Đã Fix Lỗi Ảnh Chap > Các Chap mới sẽ không còn lỗi ảnh nữa > và đã cải thiện tốc độ load ảnh nhanh hơn
1
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 0
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 1
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 2
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 3
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 4
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 5
TA CÓ MỘT SƠN TRẠI Chapter 429 - Trang 6